Integritetspolicy

I det följande kommer vi att informera dig i enlighet med de rättsliga kraven i dataskyddslagstiftningen (I enlighet med BDSG NF och den europeiska sekretesspolicyförordningen, DS-GMO), arten, omfattningen och syftet med behandlingen av personliga data via vårt företag. Denna sekretesspolicy gäller även våra webbplatser och sociala medierprofiler. När det gäller definitionen av termer som "personuppgifter" eller "bearbetning" hänvisar vi till Art. 4 DS-GMO.

Namn och kontaktuppgifter för den ansvariga personen
Vår ansvarig person (nedan kallad "ansvarig") I.S.D. Art. 4 Zif. 7 DS-GMO är:

Saewelo UG (Haftungsbeschränkt)
Föhringer Allee 38
85774 Unterföhring, Tyskland
E-postadress: Postmaster [AT] Saewelo.eu

Datatyper, Förädlings- och kategorier av drabbade personer

Därefter informerar vi dig om typ, omfattning och syfte med insamling, bearbetning och användning av personuppgifter.

1 typer av data vi behandlar

Användningsdata (åtkomsttider, besökta webbplatser, etc.), lagerdata (namn, adress etc.), kontaktuppgifter (telefonnummer, e-post, fax, etc.), kommunikationsdata (IP-adress etc.),


2 syften med bearbetning enligt art. 13 para. 1 c) DS-GMO

Webbplatsen Tekniskt och ekonomiskt optimera, möjliggör enkel åtkomst till webbplatsen, kontakta rättsligt klagomål av tredje part, optimering och statistisk utvärdering av våra tjänster, förbättra användarupplevelse, användarvänlig design, skapa statistik, undvikande av spam och missbruk, kundservice och Kundtjänst, hantering Kontaktförfrågningar, säkerhetsåtgärder, oavbruten, säker drift av vår hemsida,

3. Kategorier av de berörda personerna enligt artikel 13.1) DS-GMO
Besökare / användare av webbplatsen, kunder, berörda parter,

De berörda personerna sammanfattas som "användare".


Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Nedan informerar vi dig om de rättsliga grunden för behandling av personuppgifter:

 1. Om vi ​​erhöll ditt samtycke för behandling av personuppgifter, Art. 6 (1) av 1 lit. A) DS-GMOs rättslig grund.
 2. Om behandlingen är skyldig att uppfylla ett fördrag eller genomföra förhandsåtgärder som vidtagits på din begäran, är artikel 6.1 i 1 lit. B) DS-GMO rättslig grund.
 3. Om bearbetningen är skyldig att uppfylla en rättslig skyldighet är vi föremål för (t ex lagstadgade lagringsförpliktelser), artikel 6.1 av 1 lit.5 är DS-GMO rättslig grund.
 4. Om bearbetningen är skyldig att skydda vitala intressen hos den berörda personen eller annan fysisk person, art. 6 (1) s. 1 lit. d) d) DS-GMO Rättslig grund.
 5. Om bearbetningen är skyldig att skydda våra eller de berättigade intressena hos en tredje part och inte förbereda sig för deras intressen eller de grundläggande rättigheterna och de grundläggande friheterna, art. 6 para. 1 s. 1 lit. f) DS-GMO Rättslig grund.


Upplysande av personuppgifter till tredje part och order

Utan ditt samtycke ger vi inga data till tredje part. Om detta borde vara fallet sker överföringen på grundval av de ovannämnda rättsliga baserna, till exempel vid överföring av data till online-betalningsleverantörer för uppfyllandet av kontraktet eller på grund av rättsligt arrangemang eller på grund av en rättslig skyldighet Att publicera uppgifterna för brottsbekämpning, för säkerhet eller att genomdriva immateriella rättigheter.
Vi använder också jobbprocessorer (externa tjänsteleverantörer, t.ex. för webbhotell våra webbplatser och databaser) för att behandla dina data. Om data överförs till orderprocessorn i samband med ett kontraktsbehandlingsavtal, är det alltid baserat på art. 28 DS-GMO. Vi väljer noggrant våra jobbprocessorer, kolla dem regelbundet och har gett oss en rätt till instruktion om uppgifterna. Dessutom måste upphandlingsprocessorerna ha vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder och dataskyddsreglerna Acc. BDSG N.F. och DS-GMO följer


Dataöverföring i tredje land

Antagandet av det europeiska dataskyddet grundläggande förordning (DS-GMO) har skapat en enhetlig grund för dataskydd i Europa. Dina uppgifter kommer därför att behandlas främst av företag för vilka DS-GMO tillämpas. Om bearbetning av tredje parts tjänster utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet äger rum, måste de uppfylla de särskilda artiklarna. 44 FF. DS-GMO. Det innebär att bearbetningen sker på grund av särskilda garantier, såsom de officiellt erkända av Europeiska kommissionens uttalande om ett av EU: s relevanta dataskyddsnivåer eller överensstämmelse med officiellt erkända särskilda avtalsförpliktelser, de så kallade "standardkontraktsklausulerna". I amerikanska företag uppfyller inlämningen den så kallade "Privacy-Shield", dataskyddsavtalet mellan EU och USA, dessa villkor.


Radering av data och lagringstid

Om inte uttryckligen anges i denna sekretesspolicy, kommer deras personuppgifter att raderas eller blockeras så snart syftet med lagring elimineras, om inte annat lagras är nödvändigt för bevisändamål eller de lagstadgade lagringsförpliktelserna krävs. Under, sådana kommersiella behållarförpliktelser för affärsbrev enligt 257 (1) HGB (6 år) samt skattebestämmelser i enlighet med avsnitt 147.1 ao av ​​handlingar (10 år). Om den föreskrivna lagringsperioden löper ut, finns det en blockering eller radering av dina data, såvida inte lagring krävs för att kontraktet ingås eller för uppfyllandet av kontraktet.


Existens ett automatiserat beslutsfattande

Vi använder inte automatiskt beslutsfattande eller profilering.


Tillhandahålla vår hemsida och skapa loggfiler

 1. Om du bara använder vår webbplats informellt (dvs ingen registrering och ingen annan överföring av information) tar vi bara de personuppgifter som din webbläsare sänder till vår server. Om du vill titta på vår hemsida samlar vi följande data: • IP-adress;
  • Användarens Internetleverantör;
  • datum och tidpunkt för samtalet
  • Browsertyp;
  • Språk- och webbläsarsversion;
  • hämtningsinnehåll;
  • tidszon;
  • Access Status / HTTP-statuskod;
  • Databelopp
  • Webbplatser från vilka kravet kommer
  • Operativ system.
  En lagring av dessa data tillsammans med andra personuppgifter från dig äger inte rum.
 2. Dessa data tjänar syftet med den användarvänliga, funktionella och säkra leveransen av vår hemsida till dig med funktioner och innehåll samt deras optimering och statistisk utvärdering.
 3. Den rättsliga grunden för detta är vårt legitima intresse för databehandling enligt artikel 6.1 s.1 Lit. F) DS-GMO.

Av säkerhetsskäl lagrar vi dessa data i serverns loggfiler för lagringsperioden på 30 dagar. Efter denna period raderas de automatiskt om vi inte behöver lagra för bevis för attacker på serverinfrastrukturen eller andra överträdelser.