website

Integritetspolicy

I det följande kommer vi att informera dig i enlighet med de rÀttsliga kraven i dataskyddslagstiftningen (I enlighet med BDSG NF och den europeiska sekretesspolicyförordningen, DS-GMO), arten, omfattningen och syftet med behandlingen av personliga data via vÄrt företag. Denna sekretesspolicy gÀller Àven vÄra webbplatser och sociala medierprofiler. NÀr det gÀller definitionen av termer som "personuppgifter" eller "bearbetning" hÀnvisar vi till Art. 4 DS-GMO.

Namn och kontaktuppgifter för den ansvariga personen
VÄr ansvarig person (nedan kallad "ansvarig") I.S.D. Art. 4 Zif. 7 DS-GMO Àr:

Saewelo UG (HaftungsbeschrÀnkt)
Föhringer Allee 38
85774 Unterföhring, Tyskland
E-postadress: Postmaster [AT] Saewelo.eu

Datatyper, FörÀdlings- och kategorier av drabbade personer

DÀrefter informerar vi dig om typ, omfattning och syfte med insamling, bearbetning och anvÀndning av personuppgifter.

1 typer av data vi behandlar

AnvÀndningsdata (Ätkomsttider, besökta webbplatser, etc.), lagerdata (namn, adress etc.), kontaktuppgifter (telefonnummer, e-post, fax, etc.), kommunikationsdata (IP-adress etc.),


2 syften med bearbetning enligt art. 13 para. 1 c) DS-GMO

Webbplatsen Tekniskt och ekonomiskt optimera, möjliggör enkel Ätkomst till webbplatsen, kontakta rÀttsligt klagomÄl av tredje part, optimering och statistisk utvÀrdering av vÄra tjÀnster, förbÀttra anvÀndarupplevelse, anvÀndarvÀnlig design, skapa statistik, undvikande av spam och missbruk, kundservice och KundtjÀnst, hantering KontaktförfrÄgningar, sÀkerhetsÄtgÀrder, oavbruten, sÀker drift av vÄr hemsida,

3. Kategorier av de berörda personerna enligt artikel 13.1) DS-GMO
Besökare / anvÀndare av webbplatsen, kunder, berörda parter,

De berörda personerna sammanfattas som "anvÀndare".


RÀttslig grund för behandling av personuppgifter

Nedan informerar vi dig om de rÀttsliga grunden för behandling av personuppgifter:

 1. Om vi ​​erhöll ditt samtycke för behandling av personuppgifter, Art. 6 (1) av 1 lit. A) DS-GMOs rĂ€ttslig grund.
 2. Om behandlingen Àr skyldig att uppfylla ett fördrag eller genomföra förhandsÄtgÀrder som vidtagits pÄ din begÀran, Àr artikel 6.1 i 1 lit. B) DS-GMO rÀttslig grund.
 3. Om bearbetningen Àr skyldig att uppfylla en rÀttslig skyldighet Àr vi föremÄl för (t ex lagstadgade lagringsförpliktelser), artikel 6.1 av 1 lit.5 Àr DS-GMO rÀttslig grund.
 4. Om bearbetningen Àr skyldig att skydda vitala intressen hos den berörda personen eller annan fysisk person, art. 6 (1) s. 1 lit. d) d) DS-GMO RÀttslig grund.
 5. Om bearbetningen Àr skyldig att skydda vÄra eller de berÀttigade intressena hos en tredje part och inte förbereda sig för deras intressen eller de grundlÀggande rÀttigheterna och de grundlÀggande friheterna, art. 6 para. 1 s. 1 lit. f) DS-GMO RÀttslig grund.


Upplysande av personuppgifter till tredje part och order

Utan ditt samtycke ger vi inga data till tredje part. Om detta borde vara fallet sker överföringen pÄ grundval av de ovannÀmnda rÀttsliga baserna, till exempel vid överföring av data till online-betalningsleverantörer för uppfyllandet av kontraktet eller pÄ grund av rÀttsligt arrangemang eller pÄ grund av en rÀttslig skyldighet Att publicera uppgifterna för brottsbekÀmpning, för sÀkerhet eller att genomdriva immateriella rÀttigheter.
Vi anvÀnder ocksÄ jobbprocessorer (externa tjÀnsteleverantörer, t.ex. för webbhotell vÄra webbplatser och databaser) för att behandla dina data. Om data överförs till orderprocessorn i samband med ett kontraktsbehandlingsavtal, Àr det alltid baserat pÄ art. 28 DS-GMO. Vi vÀljer noggrant vÄra jobbprocessorer, kolla dem regelbundet och har gett oss en rÀtt till instruktion om uppgifterna. Dessutom mÄste upphandlingsprocessorerna ha vidtagit lÀmpliga tekniska och organisatoriska ÄtgÀrder och dataskyddsreglerna Acc. BDSG N.F. och DS-GMO följer


Dataöverföring i tredje land

Antagandet av det europeiska dataskyddet grundlÀggande förordning (DS-GMO) har skapat en enhetlig grund för dataskydd i Europa. Dina uppgifter kommer dÀrför att behandlas frÀmst av företag för vilka DS-GMO tillÀmpas. Om bearbetning av tredje parts tjÀnster utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsomrÄdet Àger rum, mÄste de uppfylla de sÀrskilda artiklarna. 44 FF. DS-GMO. Det innebÀr att bearbetningen sker pÄ grund av sÀrskilda garantier, sÄsom de officiellt erkÀnda av Europeiska kommissionens uttalande om ett av EU: s relevanta dataskyddsnivÄer eller överensstÀmmelse med officiellt erkÀnda sÀrskilda avtalsförpliktelser, de sÄ kallade "standardkontraktsklausulerna". I amerikanska företag uppfyller inlÀmningen den sÄ kallade "Privacy-Shield", dataskyddsavtalet mellan EU och USA, dessa villkor.


Radering av data och lagringstid

Om inte uttryckligen anges i denna sekretesspolicy, kommer deras personuppgifter att raderas eller blockeras sĂ„ snart syftet med lagring elimineras, om inte annat lagras Ă€r nödvĂ€ndigt för bevisĂ€ndamĂ„l eller de lagstadgade lagringsförpliktelserna krĂ€vs. Under, sĂ„dana kommersiella behĂ„llarförpliktelser för affĂ€rsbrev enligt 257 (1) HGB (6 Ă„r) samt skattebestĂ€mmelser i enlighet med avsnitt 147.1 ao av ​​handlingar (10 Ă„r). Om den föreskrivna lagringsperioden löper ut, finns det en blockering eller radering av dina data, sĂ„vida inte lagring krĂ€vs för att kontraktet ingĂ„s eller för uppfyllandet av kontraktet.


Existens ett automatiserat beslutsfattande

Vi anvÀnder inte automatiskt beslutsfattande eller profilering.


TillhandahÄlla vÄr hemsida och skapa loggfiler

 1. Om du bara anvĂ€nder vĂ„r webbplats informellt (dvs ingen registrering och ingen annan överföring av information) tar vi bara de personuppgifter som din webblĂ€sare sĂ€nder till vĂ„r server. Om du vill titta pĂ„ vĂ„r hemsida samlar vi följande data: ‱ IP-adress;
  ‱ AnvĂ€ndarens Internetleverantör;
  ‱ datum och tidpunkt för samtalet
  ‱ Browsertyp;
  ‱ SprĂ„k- och webblĂ€sarsversion;
  ‱ hĂ€mtningsinnehĂ„ll;
  ‱ tidszon;
  ‱ Access Status / HTTP-statuskod;
  ‱ Databelopp
  ‱ Webbplatser frĂ„n vilka kravet kommer
  ‱ Operativ system.
  En lagring av dessa data tillsammans med andra personuppgifter frÄn dig Àger inte rum.
 2. Dessa data tjÀnar syftet med den anvÀndarvÀnliga, funktionella och sÀkra leveransen av vÄr hemsida till dig med funktioner och innehÄll samt deras optimering och statistisk utvÀrdering.
 3. Den rÀttsliga grunden för detta Àr vÄrt legitima intresse för databehandling enligt artikel 6.1 s.1 Lit. F) DS-GMO.

Av sÀkerhetsskÀl lagrar vi dessa data i serverns loggfiler för lagringsperioden pÄ 30 dagar. Efter denna period raderas de automatiskt om vi inte behöver lagra för bevis för attacker pÄ serverinfrastrukturen eller andra övertrÀdelser.