Användarvillkor

1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Dessa försäljningsvillkor reglerar försäljningen av produkter av saewelo.de för dig.

Vi erbjuder dig ett brett utbud av saewelo produkter.

Läs dessa villkor noggrant innan du beställer saewelo.de ge upp. Genom att beställa saewelo.de godkänn tillämpningen av dessa försäljningsvillkor till din beställning.

2 INGÅENDE AV AVTAL

Din beställning utgör ett erbjudande till saewelo.de att ingå ett köpeavtal. När du gör en beställning saewelo.de när du gör din beställning skickar vi ett meddelande som bekräftar mottagandet av din beställning och listar dess detaljer (orderbekräftelse). Denna orderbekräftelse utgör inte ett godkännande av ditt erbjudande, men bör endast informera dig om att din beställning har mottagits av oss. Ett köpeavtal ingås endast när vi har beställt Skicka produkten till dig och bekräfta sändningen till dig med ett andra e-postmeddelande eller ett meddelande till ditt meddelandecenter i ditt kundkonto (leveransbekräftelse). Om din beställning skickas i mer än ett paket kan du få din egen fraktbekräftelse för varje paket. I detta fall ingås ett separat köpeavtal mellan oss för de produkter som anges i respektive leveransbekräftelse med avseende på varje fraktbekräftelse. Avtalspartnern är saewelo UG (haftungsbeschränkt). Oavsett din ångerrätt enligt avsnitt 3, kan du avbryta din beställning för en produkt när som helst utan kostnad innan du skickar den tillhörande fraktbekräftelsen.

Denna rätt att avbryta gäller inte vissa produktgrupper och tjänster, inklusive digitalt innehåll eller programvara som inte lagras på en fysisk databärare (t.ex. på en CD eller DVD), förutsatt att nedladdningen eller användningen (beroende på vilket som inträffar först) har börjat.

Du samtycker till att ta emot fakturor elektroniskt. Elektroniska fakturor kommer att skickas till dig i PDF-format i områdetMitt konto tillhandahålls till webbplatsen. Vi kommer att informera dig om en elektronisk faktura är tillgänglig för varje leverans i fraktbekräftelsen. För mer information om elektroniska fakturor och instruktioner om hur du får en kopia av fakturan på papper, besök våra hjälpsidor.

Observera att vi bara säljer alla produkter i normala hushållskvantiteter. Detta gäller både antalet beställda produkter som en del av en beställning och flera beställningar av samma produkt, där de enskilda beställningarna omfattar en normal hushållskvantitet.

3 ÅNGERRÄTT UPP TILL 14 DAGAR, UTESLUTNING AV ÅNGERRÄTTEN, VÅR FRIVILLIGA ÅTERVÄNDANDEGARANTI OCH LAGSTADGAD GARANTILAG

AVBOKNING INSTRUKTION

Uttag

Du har rätt att säga upp detta avtal inom 14 dagar från den dag då du eller en tredje part som heter av dig, som inte är transportören, tog i besittning av varorna (eller de sista varorna, delförsändelse eller bit i fråga om ett kontrakt för flera varor av en enda order eller leverans av en vara i flera partiella transporter eller bitar) eller från (t.ex. CD-skivor eller DVD-skivor), utan att ange några skäl.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss om ditt beslut att dra sig ur detta avtal. Vänligen skicka din återkallelse till:

  • saewelo UG (haftungsbeschränkt), Föhringer Allee 38, 85774, Unterföhring Tyskland för produkter som säljs och levereras av saewelo.de erbjöds.

Du kan skicka in ditt uttalande i enlighet med förklaringarna och formulären i vårOnline-Returcenterelektroniskt kan du kontakta oss när som helst.kontakt. Om du använder vårt online returcenter skickar vi dig en bekräftelse på att du mottagit en sådan återkallelse omedelbart (t.ex. via e-post).

För att uppfylla ångerfristen är det tillräckligt att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten före utgången av ångerfristen och att du har returnerat varorna via vårt online returcenter inom den period som anges nedan.

För ytterligare information om omfattning, innehåll och motion förklaring, kontakta vår kundtjänst.

Konsekvenser av återkallelse:

Om du drar tillbaka från detta avtal kommer vi att återbetala dig alla betalningar för de inköpta varorna som vi har fått från dig, och vi kommer att återbetala dig kostnaden för den billigaste standardleveransen som erbjuds av oss. Denna återbetalning kommer att göras omedelbart och senast, med förbehåll för de situationer som nämns nedan, inom fjorton dagar från den dag då vi fick anmälan om din uppsägning av detta avtal. För denna återbetalning använder vi samma Betalningssätt som du använde i den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits med dig. Vi tar inte ut några avgifter för återbetalning. Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi har fått tillbaka varan eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du måste returnera varorna omedelbart och under alla omständigheter senast fjorton dagar från den dag då du informerar oss om återkallandet av detta avtal, via vårOnline-Returcenterskicka tillbaka. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna före utgången av perioden på fjorton dagar. Du måste bära de regelbundna kostnaderna för avkastningen om de levererade varorna motsvarar de beställda och om priset på den vara som ska returneras inte överstiger ett belopp på 40 euro eller om du ännu inte har tillhandahållit ersättningen eller en avtalsenlig delbetalning till ett högre pris för varan vid tidpunkten för återkallandet. Annars Återvänd gratis. Objekt som inte kan levereras med paket kommer att samlas in från dig.

Du ska endast vara ansvarig för det minskade värdet av de varor som härrör från annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Undantag från ångerrätten

Ångerrätten existerar inte eller upphör att gälla i följande avtal

  • för leverans av varor som inte är lämpliga för återlämnande av hälso-eller hygienskäl och vars försegling avlägsnades efter leverans eller som var oskiljaktigt blandad med andra varor efter leverans på grund av deras natur;

  • för leverans av varor som tillverkas enligt kundens specifikationer eller är tydligt anpassade till personliga behov

  • för leverans av varor som kan förstöra snabbt eller vars utgångsdatum snabbt skulle överskridas;

  • för tjänster där saewelo.de detta (t. ex. användningen av musik, app eller böcker) och du har noterat och uttryckligen kommit överens om innan beställningen att vi kan börja med tillhandahållandet av tjänsten och du förlorar din ångerrätt vid fullständig uppfyllelse av kontraktet;

  • för tillhandahållande av tidningar, tidskrifter eller tidskrifter, med undantag för abonnemangsavtal för tillhandahållande av sådana publikationer, och

 

UPPSÄGNING

VÅRA FRIVILLIGA TILLBAKA GARANTI:

Utöver dina juridiska rättigheter erbjuder vi dig följande frivilliga återvändandegaranti:

Produkter från saewelo.de inom 30 dagar från mottagandet av varorna till saewelo.de returnera om ingen av orsakerna till uteslutning finns, varorna är fullständiga och i samma skick som när de mottogs. Du kan inte returnera varor för vilka du inte har någon ångerrätt, även under returgarantin. Mer detaljer finns här. Använd vår online return center för returer.

Om du returnerar varor i enlighet med denna frivilliga återvändandegaranti kommer vi att återbetala köpeskillingen, men inte fraktkostnaderna för ditt ursprungliga köp. Dessutom bär du transportrisken och returkostnaderna.Denna återvändandegaranti begränsar inte dina juridiska rättigheter och därför inte din ångerrätt enligt beskrivningen ovan.

RÄTTSLIG GARANTI LAG:

Förutom sin 30-dagars returgaranti har köparna i Europeiska unionen garantirättigheter under en period av två år från leveransen av varorna och kan reparera eller ersätta varorna på saewelo.de inköpta produkter om de visar sig vara defekta eller inte enligt beskrivningen. Om varorna inte kan repareras eller bytas ut inom rimlig tid eller utan svårighet, kan du begära återbetalning eller minskning av Inköpspris.

När det gäller begagnade varor kan garantiperioden vara kortare än två år.

För ytterligare information om villkoren, se vår Returpolicy.

4 PRISER

Alla priser inkluderar tillämplig moms.

Trots våra ansträngningar kan ett litet antal produkter i vår katalog tilldelas fel pris. Vi kontrollerar priserna när vi behandlar din beställning och innan vi debiterar betalningen. Om en produkt har tilldelats ett felaktigt pris och rätt pris är högre än priset på webbplatsen, kommer vi att kontakta dig innan du skickar varorna för att fråga dig om du köper produkten till rätt pris eller beställer vill avbryta. Om det korrekta priset på en produkt är lägre än det pris vi har angivit, debiterar vi det lägre beloppet och skickar produkten till dig.

5 BETALNING, ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL, AUTOGIRO, KÖP PÅ GRUND

Köparen kan betala köpeskillingen per faktura (på de villkor som anges i detta avsnitt 5), kreditkort eller autogiro.

Varje levererad produkt förblir egendom saewelo UG (haftungsbeschränkt) tills full betalning.

Betalning via autogirering:

Saewelo UG (haftungsbeschränkt) samlar in vid en debetnota för vilken kunden är ansvarig. en schablonersättning på 3,00 Euro ("returdebiteringsavgift"). Kunden kan bevisa att skadan inte inträffade alls eller är betydligt lägre än klumpsumman.

Ovanstående bestämmelser skall gälla i tillämpliga delar för betalning av inköpspriset för varor som säljs av tredje man (se avsnitten 11 och 12 i användarvillkoren).

Köp på konto:

För nya kunder finns en maximal gräns, upp till vilken köpet på Konto är möjligt. Denna gräns gäller för hela kontot och tar också hänsyn till utestående belopp från tidigare order.

Betalning för konto är endast möjlig för konsumenter över 18 år. Leveransadressen, hemadressen och faktureringsadressen måste vara identiska och belägna inom Tyskland eller österrike. För tjänster som överförs online (t.ex. programvara för nedladdning) samt för köp av kuponger är betalning på Konto inte möjlig. Fakturabeloppet ska betalas vid mottagandet av fakturan. saewelo UG (haftungsbeschränkt) förbehåller sig rätten att i enskilda fall Erbjuder inte betalningsmetoder.

Vid betalning på konto debiteras en engångsavgift på 1,50 EUR inklusive tillämplig moms per leverans plus eventuella fraktkostnader för hela sändningen. Innan avtalet ingås ska kunden alltid informeras separat om denna avgift ska betalas. Denna avgift gäller inte för kunder som har sin vanliga bostadsort i Österrike.

Om fakturabeloppet inte betalas vid förfallodagen av skäl som kunden ansvarar för, ska saewelo UG (haftungsbeschränkt) debitera. en klumpsumma på 3,00 Euro. Kunden kan bevisa att skadan inte inträffade alls eller är betydligt lägre än klumpsumman.

6 LEVERANS

Om inte annat överenskommits ska leverans ske till den leveransadress som kunden anger. På webbplatsen hittar du information om tillgången på produkter som tillverkas av saewelo.de säljs (t. ex. på respektive produktdetaljsida). Vi vill påpeka att all information om tillgänglighet, leverans eller leverans av en produkt endast är förväntad information och ungefärliga riktlinjer. De tillhandahåller inte bindande eller garanterade frakt-eller leveransdatum om detta inte uttryckligen anges som ett bindande datum i leveransalternativ för respektive produkt. Om: saewelo.de under behandlingen av din beställning, om det är bestämt att produkter som beställts av dig inte är tillgängliga, kommer du att informeras separat via e-post eller via meddelande till ditt meddelandecenter i ditt kundkonto. Kundens rättsliga påståenden förblir opåverkade.

Om leverans till kunden inte är möjlig, eftersom de varor som levereras av ytterdörren, ytterdörren eller kundens trappa eller eftersom kunden inte finns på den angivna leveransadressen, trots att leveransdatumet meddelades kunden inom rimlig tid, bär köparen kostnaderna för den misslyckade leveransen.

7 INCHES

Om du har produkter på saewelo.de för att beställa leverans utanför EU kan du bli föremål för importtullar och skatter, som kommer att tas ut så snart paketet når den angivna destinationen. Eventuella extra avgifter för tullklarering måste bäras av dig; vi har inget inflytande på dessa avgifter. Tullarrangemangen varierar kraftigt från land till land, så du bör kontakta din lokala tullmyndighet för mer information. Dessutom, observera, att du kan beställa på saewelo.de vara en introducerare och måste följa alla lagar och förordningar i det land där du får produkterna. Skyddet av dina uppgifter är viktigt för oss och vi vill uppmärksamma våra internationella kunder på att gränsöverskridande leveranser är föremål för tullmyndigheternas öppnande och utredning.

8 GARANTI PÅ PRODUKTER GJORDA AV SAEWELO.DE FÖRSÄLJNING OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Förutom sin 30-dagars returgaranti har köparna i Europeiska unionen garantirättigheter under en period av två år från leveransen av varorna och kan reparera eller ersätta varorna på saewelo.de inköpta produkter om de visar sig vara defekta eller inte enligt beskrivningen. Om varorna inte kan repareras eller bytas ut inom rimlig tid eller utan svårighet, kan du begära återbetalning eller minskning av Inköpspris.

Om tilläggsprestandan görs genom ersättningsleverans är kunden skyldig att returnera de levererade varorna först inom 30 dagar till saewelo.de på bekostnad av saewleo.de skicka tillbaka. Återlämnandet av de defekta varorna måste utföras i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna. Saewelo.de förbehåller sig rätten att kräva skadestånd på de villkor som regleras av lag.

När det gäller begagnade varor kan garantiperioden vara kortare än två år.

För ytterligare information om villkoren, se vår Returpolicy.

Saewelo.de ska vara fullt ansvarigt, i den utsträckning som orsaken till skadan på grund av en avsiktlig eller grovt oaktsam överträdelse av tull genom saewelo.de eller av ett juridiskt ombud eller ställföreträdande ombud för saewelo.de . - herr talman!

Dessutom saewelo.de för den något försumliga överträdelsen av väsentliga skyldigheter. Väsentliga är skyldigheter vars överträdelse äventyrar uppnåendet av kontraktets syfte eller vars uppfyllelse gör det möjligt att genomföra kontraktet korrekt i första hand och på vars överensstämmelse du regelbundet litar på. I detta fall, ansvar saewelo.de men bara för den förutsebara, kontrakt-typiska skador. Saewelo.de är inte ansvarig för något vårdslöst brott annat än i de skyldigheter som avses i de föregående meningarna.

Ovanstående ansvarsbegränsningar gäller inte skador på liv, kropp och hälsa, en defekt efter antagande av en garanti för produktens kvalitet och bedrägligt dolda defekter. Ansvar enligt produktansvarslagen påverkas inte.

I den mån ansvaret för saewelo.de, eller saewelo UG (haftungsbeschränkt), detta gäller även personligt ansvar för anställda, representanter och ställföreträdare.

9 TILLÄMPLIG LAG

Tysk lag gäller uteslutande av FN: s konvention om avtal om internationell försäljning av varor (CISG) och lagkonflikter. Den icke-exklusiva behörigheten för domstolarna i stadsdelen München är överens. Det innebär att du kan välja att lämna in fordringar i samband med dessa försäljningsvillkor som härrör från konsumentskyddsstandarder både i Tyskland och i den EU-medlemsstat där du bor. Om du är konsument med hemvist i EU, de åtnjuter också skydd enligt de obligatoriska bestämmelserna i lagen i det land där de är bosatta.

10 ÄNDRINGAR I FÖRSÄLJNINGSVILLKOREN

Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar på vår webbplats, regler, villkor inklusive dessa försäljningsvillkor. Din beställning kommer att regleras av försäljningsvillkoren, avtalsvillkoren och de Allmänna Regler och Villkor för verksamheten som gäller vid tidpunkten för din beställning, om inte en ändring av dessa villkor krävs enligt lag eller genom officiell order (i vilket fall hittar du också Ansökan som du tidigare har gjort). Om någon Bestämmelse i dessa försäljningsvillkor är ineffektiv, ogiltig eller av någon anledning ogenomförbar, ska denna bestämmelse anses vara avskiljbar och ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av de återstående Bestämmelserna.

11 GOTLAND.SE

Om du bryter mot dessa försäljningsvillkor och vi inte gör något åt detta, kommer vi att fortsätta att ha rätt att utöva våra rättigheter vid något annat tillfälle där du bryter mot dessa försäljningsvillkor.

12 MINDERÅRIGA

Vi erbjuder inte produkter för köp av minderåriga. Våra produkter för barn kan endast köpas av vuxna. Om du är under 18 år kan du saewelo.de använd endast med samarbete av en förälder eller vårdnadshavare.